Over Het Boek

Controle houden of loslaten? Harmonie of confrontatie? Vlinderen of focussen? Het effectief kunnen omgaan met spanningsvelden is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd.

Als coach word je vaak geconfronteerd met mensen met hartverscheurende dilemma’s zoals keuzestress, schijnbaar onverzoenbare doelen, niet aangeboorde talenten of belemmerende overtuigingen.

Als coach, leidinggevende, procesbegeleider, adviseur of HR-professional zie je vaak teams vastlopen in ‘lastige’ verschillen in visie, aanpak en belangen.

Hoe help je jouw coachees hiermee om te gaan? Het antwoord ligt niet in het versimpelen of het zoeken naar een compromis, maar juist in het erkennen, omarmen en verbinden van beide kanten.

Paradoxaal coachen is een unieke methodiek die jou als coach of procesbegeleider in staat stelt om individuen en teams te leren ‘spelen’ met tegenstellingen. Het reikt een nieuwe bril aan om naar de complexe dynamiek in mensen en teams te kijken, zelfs naar vraagstukken die voorheen rechttoe-rechtaan leken te zijn.

Dit boek biedt niet alleen stevige denkkaders, maar is ook een echt doe-boek met onmiddellijk inzetbare tools en oefeningen.