PARADOXAAL COACHEN

Hoe je tegenstellingen tot kracht maakt in leven, werk en teams

Werken of zorgen voor mijn gezin? Ondernemen of werkzekerheid? Voor mijn passie gaan of braaf culturele normen volgen? Op mijn veertigste heb ik de sereniteit gevonden om met die polariteiten om te gaan. Het boek 'paradoxaal coachen' bood me de denkkaders en de ‘taal’ om beter te begrijpen welk parcours ik hierin al heb afgelegd. Maar een organisatie als VDAB struggelt evengoed met zulke issues, zoals bv.: gaan we voor de korste weg naar (eender welk) werk of kiezen we voor duurzaam werk ? Gelukkig beseffen wij ook hier dat het geen of-of verhaal hoeft te zijn en dat we aan beide behoeften kunnen voldoen: snel een inkomen en tegelijk investeren in skills en groei. Paradoxaal denken biedt op elke dimensie een verfrissende kijk door te vertrekken van de onderliggende positieve kracht. Een ideaal vertrekpunt om tegenstrijdigheden in onszelf, op ons werk en in onze samenleving te transformeren naar constructieve krachten.

Fatima Yassir – Adviseur Beleid & Strategie, VDAB

De werkvorm om paradoxen in/bij jezelf te ontdekken leert je tegenstelling omarmen. Wit is mooi omdat het misschien je lievelingskleur is. Je leert dat zwart op een ander moment ook mooi kan zijn. De innerlijke strijd wordt omgebogen in een inzicht waarbij je jezelf nog meer als (ge)heel kan zien. En dan gaan er deuren open.

Karla Derwael – Loopbaancoach en samenwerkingsexpert

Als coachende manager – in wezen ook een paradox – inspireert en ondersteunt dit boek mij in mijn dagelijkse praktijk. Het helpt mij om samen met mijn managers te komen tot een gezamenlijk gedragen beeld, waarbinnen een ieder zijn eigen inbreng kan hebben. En ook heel praktisch in het vormgeven van nieuwe gecombineerde functies, waarin medewerkers uiteenlopende rollen vervullen en hun talenten breed kunnen inzetten.

Robert Grem – HR Manager, gemeente Rotterdam

Bij paradoxen denk ik altijd meteen aan het plaatje van de konijn/eend. Jullie hebben ook zo’n konijneend van een boek gemaakt. Tegelijk een goede inleiding in de theorie over paradoxen, en over het praktische doen ermee. Tegelijk over coaching van de ander, maar juist ook over hoe je als individu weerbaar kunt handelen in een paradoxale maatschappij. Het benoemt hoe veel tegenstellingen een gemeenschappelijke bron hebben, en toont de kracht die erin zit om daartoe door te dringen. Het zet je aan het denken, en het zet je aan het werk. Jullie persoonlijke stukjes raakten me daarbij het meest. Voor het grooste deel volgt het boek het format van een leerboek: het is weloverwogen, logisch opgebouwd en goed theoretisch onderbouwd. Die cognitieve basis is zinvol en waardevol. En juist waar je uit dit format stapt en de ervaring van paradoxen heel aanraakbaar maakt, merkte ik dat ik extra veel plezier kreeg in het lezen. Dat blijft dan ook achteraf het beste hangen. Kortom: wat mij betreft echt een aanrader, voor iedereen met de ambitie om beter om te gaan met de onvermijdelijke paradoxen in de relatie met zichzelf en met de ander.

Anton van de Vloet -afdelingshoofd organisatie-advies van de gemeente Amsterdam

Productief omgaan met dilemma’s en paradoxen is een belangrijke opgave voor hedendaagse leiders. De wereld is immers complex, meervoudig en niet zelden disruptief geworden. Dat is zeker de laatste maanden wel gebleken. Onverwachte gebeurtenissen, met allerlei onzekere en onbekende variabelen, de ‘unknown unknowns’, vragen om trefzekere acties en beslissingen. Je moet als leider soepel bewegen tussen verschillende en vaak tegengestelde waarheden en werkelijkheden. Je bent niet meer de almachtige leeuwenkoning op de rots, maar een onzekere surfer op de woelige golven van de contextuele turbulentie. Ivo Brughmans heeft indertijd met zijn boek Paradoxaal Leiderschap nuttige inzichten en bruikbare tools gegeven om met die paradoxen en tegenstrijdigheden om te gaan. En nu brengt hij, samen met Silvia Derom, die inzichten nog dichterbij, tot op de menselijke huid in feite. Een schat aan methoden om mensen inzicht te geven in hun professionele en persoonlijke dilemma’s, met vele instrumenten om hen te helpen hiermee om te gaan. Een boek van twee auteurs die, zoals zij zelf ook schrijven, als persoon heel verschillend zijn. En je ziet aan het boek hoe productief die tegenstelling kan zijn: heel praktisch én met een stevige conceptuele diepgang. Toegankelijk én toch zeer doorwrocht. Gericht op professionele coaches én uiterst bruikbaar voor de meer algemeen geïnteresseerden. Met warmte aanbevolen!

dr. Freek Peters – Tilburg University

Over de Auteurs

Silvia Derom, multigepassioneerde coach en trainer, maakte van ‘veelzijdigheid’ haar specialiteit. Ze richt zich op creatieve generalisten of multipotentials, een doelgroep die gekenmerkt wordt door een breed interesseveld en een grote behoefte aan variatie. De voorbije jaren ging ze ijverig aan de slag met de tegenstellingen van haar klanten én die van haarzelf.
www.creatievegeneralist.be

Ivo Brughmans is filosoof, politicoloog en managementconsultant. Ivo is gepassioneerd door het verbinden van tegenpolen en schreef over dit thema twee boeken: De kunst van het paradoxale leven (Lannoo, 2013) en Paradoxaal leiderschap (Boom, 2016). Ivo geeft lezingen, workshops en trainingen over dit thema, zowel in Nederland, België als internationaal’.
www.paradoxaalleiderschap.com